Україна докладає всіх зусиль для стимулювання розвитку відновлюваної енергетики

Новий проект Twinning

Україна докладає всіх зусиль для стимулювання розвитку відновлюваної енергетики

Одним із пріоритетних напрямків української енергетики в останні роки було використання альтернативних джерел енергії. Відновлювана енергетика все наполегливіше прокладала свій шлях для обслуговування усіх рівнів народного господарства, від приватних домогосподарств до цілих міст та селищ.

Найважливіше в цьому процесі – законодавча база, на яку спирається розвиток альтернативної енергетики. Протягом останніх років проводиться велика робота по удосконаленню законодавства у цій сфері та полегшенню впровадження промислових та приватних проектів із застосуванням відновлюваних джерел енергії. Регулююча роль в цій роботі належить Держенергоефективності, яке за участю національних та міжнародних експертів працює над законодавчими ініціативами.

Одним із напрямків діяльності Держенергоефективності є започатковування міжнародних проектів, пов’язаних з удосконаленням українського законодавства відповідно нормам Європейського Союзу.

Починаючи з березня 2019 протягом року передбачається тісне партнерство Держенергоефективності з профільними відомствами Австрії та Італії в рамках нового проекту Twinning. Основні цілі проекту – стимулювання розвитку відновлюваної енергетики та приведення українського законодавства до норм ЄС у цій сфері.

Головними партнерами Україна стануть:

В рамках проекту виділено три ключові напрямки:

  1. Імплементація статей 28-ї Директиви ЄС щодо відновлюваної енергетики до законодавства України.
  2. Сприяння реалізації “Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2020 року” та “Енергетичної стратегії України до 2035 року” у частині “зеленої” енергетики.
  3. Підвищення обізнаності суспільства щодо переваг “чистої” енергетики, особливостей розвитку цієї сфери, наявних програм підтримки та потенційних проектів.

Зважаючи на те, що нещодавно Рада ЄС затвердила нову ціль для країн-членів: щонайменше 32% “чистої” енергії до 2030 року, співпраця з міжнародними організаціями та залучення кращого досвіду ЄС у зазначених питаннях матиме неоціненне значення для України.

Leave a Reply