Компанія "УКРЕНЕРГОАУДИТ" вносить свій вклад у впровадження енергосервісу в Україні

Компанія “УКРЕНЕРГОАУДИТ” вносить свій вклад у впровадження енергосервісу в Україні

2018 рік відзначився для України швидким збільшенням обсягів використання енергосервісу в бюджетних будівлях.

Найбільша частка у впровадженні ЕСКО-механізму припала на будівлі дитячих навчальних закладів. Але в другій половині року до цього процесу активно долучились і вищі навчальні заклади.

Для отримання позитивних результатів застосування енергосервісу необхідно правильно визначити перелік енергоефективних заходів та послідовність їх виконання, суму потрібних інвестицій. Тому підготовці ЕСКО-контракту завжди передує проведення енергетичного аудиту будівлі.

Енергетичний аудит будівлі

Згідно Державним будувельним нормам України (п. 3.4 ДСТУ Б В.2.2-39:2016 Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель) енергетичний аудит будівлі – це технічне обстеження теплоізоляційної оболонки та інженерних систем будівлі (систем опалення, вентиляції, охолодження, кондиціювання, освітлення, гарячого водопостачання, стислого повітря, електропостачання, газопостачання та інших систем будівлі, у яких використовуються будь-які паливно-енергетичні ресурси) з визначенням достовірних даних з реального стану енергоспоживання будівлі, ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів під час експлуатації будівлі (фактичних або розрахункових показників енергетичної ефективності будівлі), що включає проведення аналізу архітектурно-планувальних рішень, встановлення теплотехнічних показників теплоізоляційної оболонки будинку та енергетичних характеристик інженерного обладнання, структури енерговитрат упродовж періоду опалювання та охолодження, визначення відповідності фактичного енергоспоживання нормативним значенням (оцінка відповідності фактичних або розрахункових показників енергетичної ефективності будівлі встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівлі), визначення потенціалу енергозбереження, розроблення технічно та економічно обґрунтованих рекомендацій з підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі разом з оцінкою надійності, безпечності, якості та економічності функціонування будівлі та інженерних систем.

Енергетичний аудит – це вид діяльності, спрямований на зменшення споживання енергетичних ресурсів та як наслідок, економію коштів, суб’єктами господарювання за рахунок підвищення ефективності їх використання.

В рамках енергоаудиту будівлі визначаються не тільки характеристики окремих приміщень (температура повітря, вологість, швидкість потоків повітря, освітлення, тощо), але і дані про роботу комунікацій (водо-і газопроводів, електромережі , вентиляційних каналів тощо.)

На основі даних, отриманих в рамках енергоаудиту будівлі, визначаються можливі варіанти модернізації існуючих систем, зокрема, опалення, визначається перелік та порядок виконання інших заходів щодо зниження споживання електро- та теплової енергії.

Товариство з обмеженою відповідальністю “УКРЕНЕРГОАУДИТ” в 2018 році успішно виконало ряд проектів, серед яких:

1. Проведення енергетичного обстеження найбільшої газовидобувної компанії України – “Укргазвидобування”.

2. Проведення комплексних енергетичних аудитів інвестиційного класу та консультаційна підтримка для ряду провідних вищих навчальних закладів України, а саме:

  • Київського національного університету ім. Т. Шевченка,
  • Львівського національного університету ім. І. Франка,
  • Київського національного університету харчових технологій,
  • Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

Проведені роботи були виконані для залучення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку за проектом “Вища освіта України”.

Київський національний університет ім. Т. Шевченка при цьому готується до модернізації будівель за ЕСКО-механізмом .

3. Проведення енергетичних аудитів близько 100 бюджетних закладів (ДНЗ, школи, ліцеї, ЗОЗ), в тому числі з сертифікацією енергетичної ефективності будівель згідно Закону України №2118-VIII від 22.06.2017 «Про енергетичну ефективність будівель».

Незважаючи на те, що закон передбачає обов’язкову сертифікацію будівель лише з липня 2019 року, багато закладів заздалегідь готуються до проведення комплексної енергомодернізації. Приклади її проведення вже є в 2018 році.

4. Співпраця з ЕСКО-компаніями в підготовці та супроводженні енергосервісних договорів.

Результатом цієї роботи стало успішне укладання в Саврані (Одеська область) 2 нових ЕСКО-контрактів на додачу до першого в Україні ЕСКО-контракту, який був укладений ще у 2016 році, а також ЕСКО-договору з використанням моделі поглибленого партнерства (на комплексну термомодернізацію будівель).

Діяльність ТОВ “УКРЕНЕРГОАУДИТ”, члена Української асоціації Енергосервісних компаній, в 2018 внесла свій вагомий вклад в успішне впровадження енергосервісу в Україні для подальшого підвищення енергоефективності громадських будівель та скорочення споживання енергоресурсів.

Leave a Reply