Триває підготовка енергоаудиторів згідно Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”

З 01 липня 2019 року Законом України “Про енергетичну ефективність будівель” запроваджено обов’язкову сертифікацію енергетичної ефективності.

Україна разом з іншими європейськими країнами здійснює заходи щодо імплементації у національне законодавство вимог профільної Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2012/27/ЄС про енергетичну ефективність. Європа має довгострокову стратегію на період після 2020 року для мобілізації інвестицій в реконструкцію житлових і комерційних будівель з метою поліпшення енергетичних характеристик будівельного фонду.

Ця стратегія передбачає ефективні з точки зору витрат глибокі реконструкції, які призводять до зниження кінцевого споживання енергії будівлі на значний відсоток у порівнянні з рівнем споживання до реконструкції. Такі ремонтні роботи можуть проводитися поетапно. Будинки, що належать державним організаціям, складають значну частку фонду будівель. Тому має сенс оновлювати громадські будівлі для підвищення їх енергетичної ефективності.

Обов’язкова сертифікація є одним із засобів виконання директиви ЄС. Її проведення націлене саме на визначення шляхів та методів реконструкції та термомодернізації наявного будівельного фонду. Згідно закону сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковою для певного переліку об’єктів.

Перелік об'єктів, що підлягають обов'язковій сертифікації енергетичної ефективності:

Сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковою для:
1) об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що визначаються відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;
2) будівель державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади;
3) будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель);
4) будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.

Сертифікацію енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель має право здійснювати виключно атестований енергоаудитор та атестований фахівець з обстеження інженерних систем. Тим же законом передбачено запровадження професійної підготовки енергоаудиторів.

Станом на 1 січня 2020 р. за даними Держенергоефективності в Україні видано понад 1800 атестатів енергоаудиторам, а саме:

  • понад 1000 атестатів – фахівцям із сертифікації енергоефективності будівель;
  • майже 800 – спеціалістам із обстеження інженерних мереж.

Підготовка енергоаудиторів здійснюється завдяки плідній співпраці Держенергоефективності із закладами вищої освіти. На сьогодні у 30 закладах запроваджено спеціалізовані навчальні програми та тренінги для підготовки енергоаудиторів. Також восени 2019 Держенергоефективності спільно із Асоціацією енергоаудиторів України розроблено посібник “Як скласти енергетичний сертифікат і не помилитись”.

Завдяки проведеним заходам кількість спеціалістів в даній галузі стрімко зростає. В 2019 році було видано втричі більше енергетичних сертифікатів, ніж у 2018. Завдяки цьому все більша кількість будівель як громадського, так і житлового фонду у найближчому майбутньому мають отримати кваліфіковану допомогу у визначенні шляхів реконструкції та термомодернізації. І це пришвидшить отримання економії споживання енергоресурсів та коштів, покращить умови перебування людей у цих приміщеннях.

Leave a Reply