Публікації

Енергозбереження на фестивалі «PRO Місто»Energy Saving at the Festival «PRO Misto» (“About the City”)

Цими вихідними, з 29 по 31 травня, в парку імені Пушкіна відбувся перший фестиваль для всіх небайдужих до долі свого міста киян «Просто про місто». В Рамках фестивалю представлено роботу Департаменту житлово-комунальноії інфраструктури столиці. Результати роботи за рік, детальна інформація про створення системи центрів комунального сервісу, співпраця з громадськістю в напрямку енергозбереження.
Під час фестивалю «PRO Місто», на оглад і дискусію було презентовано близько 160 проектів для розвитку Києва. Проекти від КМДА стосуються всіх аспектів міського розвитку. Це і IT-технології в рамках програми «Smart City», і благоустрій навколишнього середовища в рамках проекту «Київські парки», це нові транспортні та інфраструктурні стратегії, такі як, наприклад, викладені в проекті «Комфортне місто». І звичайно ж, нововведення в енергозбереженні та системі ЖКГ.
Муніципальна влада вважає, що будь-які перетворення в місті, насамперед, повинні схвалювати кияни. Тому столична влада завжди відкрита до діалогу. Саме тому, кожен охочий може дізнатися деталі і тонкощі того чи іншого проекту, представленого КМДА та взяти участь у його обговоренні.
Департамент ЖКГ та енергозбереження при КМДА на фестивалі "Про Місто"This weekend, from 29 to 31 May in Kiev park named after Pushkin was the first festival for all not indifferent to the fate of their city Kyiv residents “Just about the city.” During the festival presented the work of the Department of housing and communal infrastructure capital. The results for the year, the details of creating a system of municipal service centers, cooperation with public towards energy conservation.
During the festival «PRO city” on the review and discussion were presented about 160 projects for the development of Kyiv. Projects of the Kyiv City State Administration relating to all aspects of urban development. There were: IT-technologies in the framework of the «Smart City», improvement of the environment in the framework of the “Kiev parks”, new transport and infrastructure strategies such as outlined in the “Comfortable city”. And of course, innovations in energy efficiency and system utilities.
Municipal authorities believe that any transformation in the city, first of all, must approve residents of Kyiv. Therefore the metropolitan government is always open to dialogue. Therefore, anyone can learn the details and subtleties of a project presented by the KCSA and take part in the discussion.

Leave a Reply