Стратегія енергетичного розвитку м. Київ, концепція.

Стратегія енергетичного розвитку м. Київ, концепція.

Проводиться робота по формуванню бачення енергетичного розвитку міста Київ та спільно з КМДА розробляється проект стратегії енергетичного розвитку міста Київ.

Структура споживання паливно-енергетичних ресурсів Київського міського господарства складає:

  • природний газ – 83%,
  • вугілля –11 %,
  • інші види енергоресурсів – близько 6 %.

Відповідно, місто Київ найбільше споживає газу.

Обладнання міської транспортної та інженерної інфраструктури на 55-60% знаходиться в зношеному та аварійному стані. Облік у житлово-комунальному господарстві, як виробленої так і спожитої енергії, присутній лише частково. У зв’язку з дефіцитом енергоносіїв і безперервним зростанням цін на них, місто Київ активно вживає заходів з енергоефективної модернізації муніципальної інфраструктури.

Здійснення заходів зі зменшення споживання енергоресурсів в місті носить безсистемний характер і тому неефективне. Міський енергетичний план, «Регіональна цільова програма підвищення енергоефективності на 2011 – 2015 роки для міста Києва», «Регіональна програма модернізації систем теплопостачання м. Києва на 2011 – 2015 роки» та Міська цільова програма «Гаряча вода у місті Києві» на 2011 – 2015 роки за висновками аудиту є розрізненими, містять викривлену інформацію та не придатні для користування на практиці.

На даний момент гостро стоїть питання формування єдиного системного стабільного бачення підвищення енергоефективності міста Києва.

Leave a Reply