Діяльність сонячної енергетики в Україні

Діяльність сонячної енергетики в Україні. Бар’єри та перспективи подальшого розвиткуActivities of Solar Energy in Ukraine. Barriers and Perspectives of Further Development

Автор: Юрій Подоляк

Існують суттєві проблеми, пов’язані з реалізацією проектів альтернативної енергетики в Україні, і насамперед сонячної. Аналіз сьогодення показує, що існує ряд проблем, які суттєво обмежують можливості подальшого розвитку сонячної енергетики. Пропонуємо розглянути основні кроки, які необхідно вжити для того, щоб допомогти українському ринку відновлювальних джерел енергії у вирішенні проблем на законодавчому рівні.
Що зроблено
З 1 квітня 2009 року набрав чинності відповідний Закон України, направлений на створення стимулів використання відновлювальних джерел енергії, який, в результаті, дав значний поштовх розвитку альтернативної енергетики. Цим Законом було встановлено диференційовані “зелені” тарифи для електричної енергії, виробленої за рахунок використання енергії сонця, вітру, води, біомаси та біогазу.
Крім того, законодавством було передбачено ряд пільг та стимулів для об’єктів альтернативної енергетики.
Що працює недосконало
На практиці це працює небездоганно через неузгодженість вимог, передбачених Законом, з реаліями.
Серед існуючих проблем, які створили загрозу подальшому розвитку сонячної енергетики в Україні, хочемо виділити наступні:
1. Місцева складова.
Основною перепоною в розвитку сонячної енергетики в Україні стала місцева складова з врахуванням фіксованих часток обладнання вітчизняного виробника.
З 2011 року на законодавчому рівні були прийняті такі нововведення, які стали основною перепоною в розвитку сонячної енергетики в Україні. А саме – відповідні зміни в частині встановлення місцевої складової з врахуванням фіксованих часток. Під поняттям фіксованої частки слід розуміти чітко встановлений відсоток для кожного з таких елементів місцевої складової як обладнання, матеріали та будівельно-монтажні роботи.
2. Процедура приєднання.
Більша частина електричних мереж потребує реконструкції та модернізації (заміну ЛЕП, трансформаторів та ін.) у разі підключення додаткової потужності у вигляді нових сонячних електростанцій (СЕС). Така реконструкція потребує значних капіталовкладень. Разом з тим Законом України “Про електроенергетику” передбачено приєднання об’єктів альтернативної енергетики за кошти енергопередавальної компанії (Обленерго), в тому числі за рахунок поворотно-фінансової допомоги для замовника (інвестора). Але насправді на сьогоднішній день механізм поворотно-фінансової допомоги державою не розроблений, і через це інвестор не може визначити ані можливостей, ані терміну процедури приєднання у зазначений спосіб.
Тому у більшості випадків підключення об’єктів з використанням відновлювальних джерел енергії здійснюється за власні кошти інвесторів, що пояснюється їх зацікавленістю реалізувати свої проекти в оптимальні терміни.
3. Умови підготовки проекту.
Однією з причин низького темпу впровадження проектів сонячної енергетики та відлякування інвесторів є довготривалий процес підготовки проекту. У інвестора відсутнє бажання витрачати час та гроші на виконання ряду підготовчих заходів, які передбачені діючим законодавством України. Не маючи практичного досвіду підготовки таких проектів в Україні, інвестора здебільшого цікавлять готові майданчики під будівництво СЕС, з вже отриманими дозвільними документами. Але досконало розробленого ресурсу, який би дозволив інвестору здійснити пошук таких майданчиків в Україні, не існує.
Пропозиції від автора:
Пропозиція 1. Вважаємо доцільним скасувати фіксовані частки місцевої складової для сонячних електростанцій. Тим самим інвестору надається можливість самостійно визначати частку інвестицій в місцеву складову.
Враховуючи те, що виробництво сонячних панелей та інверторів не налагоджене в Україні, інвестор здебільшого вкладатиме кошти в модернізацію та реконструкцію електричних мереж для приєднання СЕС.
Пропозиція 2. На сьогоднішній день “зелений” тариф для сонячних об’єктів електроенергетики є досить високим.
Для встановлення компромісу між інвестором та державою, пропонуємо для проектів сонячної енергетики, які ще не введено в експлуатацію або знаходяться на стадії початкового проектування і не понесли значних капіталовкладень, внести зміни щодо зменшення існуючого розміру “зеленого” тарифу до економічно обґрунтованого рівня.
Пропозиція 3. Так як механізм поворотно-фінансової допомоги в частині приєднання до електричних мереж не діє для об’єктів альтернативної енергетики, вважаємо доцільним встановити такі умови по приєднанню цих об’єктів, як у випадку нестандартного приєднання. Це допоможе замовнику самостійно контролювати термін виконання проектно-кошторисної документації, обсяг робіт, необхідний для приєднання, і, безпосередньо, сплату вартості за приєднання, а також скоротити термін виконання всіх робіт.
Пропозиція 4. На допомогу інвестору та для покращення умов залучення інвестицій в сонячні проекти, пропонуємо розробити вдосконалений інформаційний ресурс у вигляді інтерактивної карти проектів альтернативної енергетики України (надалі – “Карта”).
Дана “Карта” дозволить здійснювати оптимальний пошук проектів за певними критеріями, в тому числі щодо наявності дозвільних документів.
Висновки:
Вищевказані переваги дозволять забезпечити сталий розвиток сонячної енергетики та сприятимуть уникненню монопольного становища на внутрішньому ринку, створюючи рівні умови для всіх. В зворотному випадку, за умови діючого Закону, сонячна енергетика в Україні просто не зможе розвиватися. І врятувати цей сектор альтернативної енергетики можуть тільки правильні законодавчі зміни, прийняті у найближчий час.

Author: Yuriy Podolyak.
Article is in Ukrainian

Leave a Reply