ІІ Міжнародна конференція “Енергоефективність у промисловості та АПК”: анонсII International Conference “Energy efficiency in industry and agriculture”: invitation

Асоціація з енергоефективності та енергозбереження (АЕЕ) та його організаційний партнер Всеукраїнська Агенція інвестицій та сталого розвитку (SDIA) із задоволенням запрошує вас взяти участь у II Міжнародній конференції «Енергоефективність у промисловості та АПК», яка відбудеться 16-17 вересня 2015 у Києві, готель Radisson Blu, вул. Ярославів Вал, 22.

Минулого року Конференція мала чималий успіх та зібрала близько 200 учасників від різних організацій (Секретаріат Енергетичного Співтовариства, ЄБРР, Ernst&Young, ВАТ “Запоріжсталь”, Thyssen Krupp, Посольства Франції та Італії, Mitsui тощо) з десяти країн світу. У час розгорнення енергетичної кризи в Україні, ця подія стала важливим заходом року, створивши платформу для експертного та бізнес-діалогу щодо енергоефективності представників потужних галузей промисловості з провідними вітчизняними та міжнародними компаніями.

Сьогодні, враховуючи серйозні зміни в країні, зокрема в енергетичній сфері, ще більш необхідним стає проведення заходу, що створить можливості для спілкування та обміну досвідом щодо підвищення енергоефективності та, відповідно, залучення інвестицій для реалізації відповідних заходів.

Цього року ми підготували цікаву програму, яка буде корисною усім професіоналам в сфері енергоефективності – законодавцям, представникам бізнесу, міжнародних фінансових та неурядових організацій, донорів та приватних підприємців, які працюють або планують впроваджувати проекти в Україні. В рамках заходу також планується розглянути питання щодо застосування альтернативних джерел енергії відповідно до оновленого законодавства.

Ключовими питаннями цьогорічної Конференції будуть:

 • Стан щодо енергоефективності в Україні та світі
 • Досвід впровадження реальних проектів енергоефективності та ресурсозбереження в різних секторах економіки України, країн ЄС, США та Японії
 • Фінансові та юридичні інструменти для реалізації проектів енергоефективності та ресурсозбереження
 • Державна підтримка реалізації заходів з енергоефективності. Світовий досвід
 • Пасивні будинки: далекоглядне майбутнє чи реальність сьогодення
 • Інноваційні рішення для провідних галузей української промисловості та АПК
 • Проекти відновлювальної енергетики: досвід реалізації та перспектива подальшого розвитку відповідно до оновленого законодавства
 • Енергетичний перформанс контрактинг: практичне застосування в Україні та світі
 • Інноваційні рішення для галузей української промисловості та АПК.

Запрошуємо Вас до співробітництва та пропонуємо стати спонсором або/та виступити з презентацією.

Переглянути фото з минулорічної конференції.

Сторінка конференції у Фейсбук: https://www.facebook.com/events/365282006999849/

Щоб зареєструватися, будь ласка, заповніть он-лайн форму за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1VP9_CkORwiVnsEirekaG6eWRRyihRXnizYOPnuC-XIQ/viewform?c=0&w=1

З питань спонсорської підтримки та/або участі з виступом звертайтеся:
o.reminskaya@gmail.com
+38 097 834 97 08
+38 067 536 63 13

Для отримання додаткової інформації звертайтеся:
office.energyefficiency2015@gmail.com
+38 044 228 62 30
+38 097 96 000 41

Association on Energy Efficiency and Energy Saving (AEE) and its organizational partner, All-Ukrainian Sustainable Development and Investments Agency (SDIA), is pleased to invite you to the 2nd International Conference Energy Efficiency in Industry and Agribusiness, which will be held September 16-17, 2015, Kyiv, Hotel Radisson Blu, 22 Yaroslaviv Val str.

The 1st Conference got very successful last year, gathered about 200 participants from different organizations (Energy Community Secretariat, EBRD, Ernst & Young, French Embassy, Italian Embassy, JSC “Zaporizhstal”, Thyssen Krupp, Mitsui etc.) from more than 10 countries! In deploying energy crisis in Ukraine, this event became an important event of the year, created a platform for expert and business dialogue on energy representatives of powerful industries with leading domestic and international companies.

Today, given the major changes in the country, particularly in the energy sector, even more necessary becomes holding an event that will create opportunities for communication and experience exchange to improve resource efficiency and, consequently, attract investment for implementation of relevant measures.

This year we prepared an extensive and interesting Program, which includes essential content for all energy professionals, from law makers to developers, SMEs and large companies, IFIs, NGOs, donors and entrepreneurs, operating in Ukraine or have plans to launch their projects in Ukraine. It is also planned to discuss issues of alternative energy sources under the newly adopted legislation.

The key issues of this year’s Conference will be:

 • Energy efficiency market in Ukraine and abroad.
 • Presentation of the implemented energy efficiency projects in various sectors of Ukraine, the EU, US and Japan.
 • Financial and legal instruments to implement energy efficiency and resource conservation.
 • State support on implementation of energy efficiency measures. International experience.
 • Passive houses: far-sighted future or reality today.
 • Metering and energy/ resource monitoring systems.
 • Innovative solutions for the leading sectors of Ukrainian industry and agribusiness.
 • Alternative energy projects: best practices by project implementation and further development in the line with updated legislation.
 • Energy Performance Contracting: practical application in the Ukraine and in the world.
 • Innovative decisions for Industry and Agribusiness.

Photos of the last year’s Conference are available here.

Event page in Facebook: https://www.facebook.com/events/365282006999849/

To register please fill in the online form by following the link: https://docs.google.com/forms/d/1VP9_CkORwiVnsEirekaG6eWRRyihRXnizYOPnuC-XIQ/viewform?c=0&w=1

We invite you to become a sponsor or/and to make a presentation on thematic issues. With these questions please contact us via e-mail:
o.reminskaya@gmail.com
+38 097 834 97 08
+38 067 536 63 13

For more information please contact us by e-mail:
office.energyefficiency2015@gmail.com
+38 044 228 62 30
+38 097 96 000 41

Leave a Reply