Енергетика в промисловості - 2015: анонс

Енергетика в промисловості – 2015: анонсPower Engineering for Industry 2015: invitation

22-24 вересня 2015

Організатори:
- Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
- Міжнародний виставковий центр

Сьогодні, енергетичний фактор є визначальним у розвитку економічної ситуації в Україні. Дефіцит паливно-енергетичних ресурсів в країні стимулює керівників, відповідальних за прийняття рішень на національному, регіональному та місцевому рівнях, до негайного проведення ефективних галузевих реформ, впровадження енергоефективних технологій та широкомасштабних програм з енергозбереження на підприємствах усіх секторів економіки.

У нових економічних умовах, XІII Міжнародна спеціалізована виставка «Енергетика в промисловості – 2015» покликана стати центральним об’єднуючим галузевим заходом для демонстрації досягнень у сфері виробництва енергозберігаючого обладнання та інноваційних технологій, а також головною консолідуючою подією для конструктивного діалогу бізнесу і влади, виробничої кооперації промисловців і підприємців.

Виставка «Енергетика в промисловості», що проводиться в рамках Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє» за дорученням Кабінету Міністрів України та під егідою Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, зберігає свої лідерські позиції і визнання професійної спільноти, по праву вважається візитною карткою енергетичної галузі України.

Учасники і відвідувачі виставки мають унікальну нагоду взяти участь в обговоренні сьогодення і майбутнього вітчизняної енергетики, зустрітися з представниками галузевої інтелектуальної та інженерної еліти – керівниками органів влади, електрогенеруючих, електромережевих, енергопостачальних компаній, лідерами електротехнічної промисловості, приладобудування, енергетичного машинобудування, провідними вченими, експертами, головними спеціалістами підприємств різних галузей промисловості та інфраструктурних об’єктів, фінансистами та інвесторами.

Перехід всіх сфер виробництва і споживання до стратегії енергозбереження потребує активних дій підприємств щодо якнайшвидшого технологічного переозброєння та модернізації енергетичних господарств. Можливість «тримати руку на пульсі» нових технологій і техніки, приймати правильні організаційні, технологічні та технічні рішення нададуть фахівцям роботаХІІІ виставки «Енергетика в промисловості – 2015» та проведення II Всеукраїнського семінару інженерів енергетиків.

Готовність задіяти свій інноваційний потенціал у виробничому процесі продемонструють вітчизняні та зарубіжні учасники виставки: розробники, виробники, постачальники нових технологій та ефективного електротехнічного і енергетичного обладнання, світлотехніки, силової електроніки, кабельно-провідникової продукції, інформаційних технологій, засобів автоматизації.

Реалізувати практичні завдання оновлення енергетичних потужностей, підвищити професійну кваліфікацію дозволить проведенняІІ Всеукраїнського семінару інженерів енергетиків. Фахівці зможуть ознайомитися з прогресивним досвідом ефективного управління енергетичним господарством та застосування енергозберігаючих технологій, запровадження методів і засобів зниження енергетичних витрат на виробництві, підвищення ресурсу та ефективності роботи енергетичного та електротехнічного обладнання, та іншими інноваційними рішеннями.

Запрошуємо до участі в XІII Міжнародній спеціалізованій виставці «Енергетика в промисловості – 2015», ІІ Всеукраїнському семінарі інженерів енергетиків, XIII Міжнародному форумі «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє».

Впевнені, що ключовими аргументами на користь участі у найважливішій галузевій події 2015 року стануть реакція на сьогоднішні виклики в енергетичній сфері, колективна відповідальність в подоланні кризових явищ в українській енергетиці, високий статус і стратегічна важливість ділових заходів, широке представництво провідних профільних фахівців нової формації.

Місце проведення:
Україна, м. Київ, Міжнародний виставковий центр,
Броварський проспект, 15, станція метро “Лівобережна”

Контакти:
т/ф (+38044) 201-11-57, 201-11-67, 201-11-78, 206-87-96
e-mail: lyudmila@iec-expo.com.ua, energoprom@iec-expo.com.ua

September 22-24, 2015

Organized by:
- Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine
- International Exhibition Center

Today, the energy factor is a determinant of the development of the economic situation in Ukraine. Managers responsible for decision-making at the national, regional and local levels are to seek effective sectoral reforms, implement large-scale energy efficiency programs and energy-efficient technologies at production companies of all economic sectors.

In the new economic environment, XІII International Trade Fair “Power Engineering for Industry – 2015″ is called to become the central energy sector event to showcase the latest achievements in development and production of energy-efficient equipment and innovative technologies, as well as to become the major consolidating event to facilitate efficient sector cooperation, constructive dialogue between business and government.

International Trade Fair “Power Engineering for Industry” is held within the framework of the International Forum “Fuel and Energy Complex of Ukraine: Present and Future” at the instruction of the Cabinet of Ministers of Ukraine and under the authority of the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine. It retains its leadership position and recognized authority of the professional community to present the hallmark of the energy sector of Ukraine.

The trade fair visitors and exhibitors have got the unique opportunity to participate in the discussion of the present and the future of Ukrainian energy sector, to meet high ranked sector representatives – heads of government authorities, top managers of power generation, transmission and distribution companies, leaders of electrical, instrumentation, power engineering industries, leading scientists, experts, professionals of different industries and infrastructure facilities, finance and investment companies.

Participation of Ukrainian and foreign exhibitors: developers, manufacturers, suppliers of new technologies and efficient electrical and power engineering equipment, lighting, power electronics, cables and wires, information and automation technologies, will present confirmation of their willingness and readiness to exploit their innovative potential in the reformation and modernization of the Ukrainian energy sector.

The All-Ukrainian Power Engineers Workshop which 2014 first edition was marked with great success will gather power engineering professional of different industries to spread progressive experience of effective industrial energy management and use of energy-saving technologies, reduce of energy costs of production, rise of service life and efficiency of the power engineering and electrical equipment, and other innovative solutions.

We invite you to participate in the XІII International Trade Fair “Power Engineering for Industry – 2015″, the II All-Ukrainian Power Engineers Workshop, the XIII International Forum “Fuel and Energy Complex of Ukraine: the Present and the Future”.

Venue:
International Exhibition Centre:
Ukraine, Kyiv, Brovarsky Ave, 15, “Livoberezhna” underground station

Contacts:
Tel./fax +380 (44) 201-11-57, 201-11-67, 201-11-78, 206-87-96
e-mail: lyudmila@iec-expo.com.ua, energoprom@iec-expo.com.ua

Leave a Reply