IEEE ENERGYCON 2016

конференція енергетичної інженерії у Левені, Бельгія

IEEE ENERGYCON 2016: конференція енергетичної інженерії у Левені, БельгіяIEEE ENERGYCON 2016: Energy Engineering Conference in Leuven, Belgium

Конференція IEEE ENERGYCON 2016, що охоплює широкий діапазон енергетичних тем, продовжить традицію івентів минулих років, що відбулися в Дубровнику, Флоренції та Бахрейні. Четверта конференція ENERGYCON пройде в історичній частині бельгійського міста Левен 4-8 квітня 2016 року.

ENERGYCON присвячена експертам, що здійснюють дослідження в галузі енергії та енергетичних систем. Вона вже стала однією з ключових комунікативних платформ для обговорення питань застосування електроніки, приладобудування, інформаційних та комунікаційних технологій в енергетичній галузі. Конференція поділена на наступні треки: розумні міста та ІКТ, транспортування і розподіл енергії, ринки і політика на ринку електроенергії та газу, конверсія енергії.

ENERGYCON надає можливість науковцям, професійним інженерам і студентам інженерних спеціальностей представити свої роботи, опублікувати їх результати, обмінятися ідеями і налагодити зв’язки для майбутнього наукового і промислового співробітництва.

Тематика

Розумні міста та інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)

• Мульти-енергетичні системи
• ІКТ для інтелектуальних мереж
• Обробка даних і візуалізація в енергетичних системах
• Гнучкість енергоспоживання
• Електричні транспортні засоби

Ринки і політика на ринку електроенергії та газу

• Європейська енергетична політика
• Безпека поставок
• Моделювання ринку
• Дизайн ринку
• Регулювання

Конверсія енергії

• Інноваційні енергетичні технології
• Енергетичні електронні пристрої та моторні приводи
• Гнучкість у традиційній генерації
• Конверсія відновлювальних джерел
• Акумуляція енергії
• Енергія для газу

Розподіл 

• Інтеграція розподілених джерел енергії
• Моделювання та аналіз
• Експлуатація, моніторинг і контроль
• Якість електроенергії

Передача

• Планування
• Експлуатація та управління
• HVDC і HVDC мережі
• Підключення зовнішніх ресурсів
• Моделювання та аналіз

The IEEE ENERGYCON 2016 conference, covering a broad range of power engineering topics, will continue the tradition of the past editions organized in Dubrovnik, Florence and Bahrain. The fourth edition of the conference will take place in the historic city of Leuven, Belgium on April 4-8, 2016.

ENERGYCON is dedicated to experts carrying out research focused on energy and power systems. It has already become one of the central events for discussion on the application of electronics, instrumentation, information and communication technology to the energy industry. The conference is divided into the following tracks: smart cities and ICT, transmission and distribution, markets and policy for electricity and gas and energy conversion.

ENERGYCON provides an opportunity to scientists, professional engineers and engineering students to present their work, publish their results, exchange ideas and network for future scientific and industrial collaborations.

Topics

Smart cities and ICT

• Multi-energy systems
• ICT for smart grids
• Data processing and visualization in the power system
• Demand flexibility
• Electric vehicles

Markets and policy for electricity and gas

• European energy policy
• Security of supply
• Market modelling
• Market design
• Regulation

Energy conversion

• Innovative energy technologies
• Power electronic devices and motor drives
• Flexibility in conventional generation
• Renewable energy conversion
• Large and small-scale energy storage
• Power to gas

Distribution

• Integration of distributed energy sources
• Modelling and analysis
• Operation, monitoring and control
• Power quality

Transmission

• Planning
• Operation and control
• HVDC and HVDC grids
• Connection of offshore resources
• Modelling and analysis

Leave a Reply