Фінансування проектів з енергомодернізації будівель у Польщі

Фінансування проектів з енергомодернізації будівель у ПольщіFinancing Building Energy Performance Improvement in Poland

Європейський Інститут функціонування будівель (Building Performance Institute Europe, BPIE) опублікував аналіз схем фінансування енергоефективної модернізації будівель та їх впливу на ринок у Польщі.

Ефективна стратегія оновлення будівель, підтримана потужними схемами фінансування, може перетворитись на дієвий засіб вирішення життєво важливих екологічних проблем, таких як зниження викидів СО2 та поліпшення якості повітря. Однак, незважаючи на розмаїття існуючих механізмів фінансування та великий обсяг закладених на реалізацію до 2020 року енергоефективних заходів, не кожен захід слід вважати ефективними.

У першому розділі опублікованого звіту аналізується енергетична ефективність польського фонду будівель та характеристики ринку енергоефективної модернізації. Наводяться дані по житловому і комерційному фонду, здійснено огляд національного ринку модернізації будівель. Шість ключових технологій модернізації та їх ринки: зовнішнє утеплення, внутрішня термоізоляція, вікна, покрівля, вентиляція та опалення, модернізація систем теплопостачання і центрального опалення, – представлені в огляді, який порівнює наявні, доступні на ринку технології із сучасними рішеннями і технологіями.

Друга глава присвячена схемам фінансування у Польщі. Головний акцент робиться на аналізі їх впливу на ринок енергоефективної модернізації будівель, а також на картографуванні наявних коштів для будівель різних типів. Основні висновки, яких дійшли аналітики, полягають у наступному.

Для того, щоб реалізувати амбітний сценарій, потрібно:

  • Збільшення державного фінансування на реконструкцію будівель, зокрема, компенсація для однієї сім’ї.
  • Потрібно переглянути структуру участі, інакше кажучи, розміри часток фінансування реконструкції будівель сторонами, такими як власники будівель та інші інвестори.
  • Центр уваги щодо проведення ремонтних робіт потрібно зміщувати в сторону втілення всебічних, комплексних рішень.
  • Потрібно заборонити “бюджетні” заходи, такі як зовнішнє утеплення недостатньої товщини, в рамках фінансованих державою схем.
  • Фінансові схеми повинні бути розроблені таким чином, щоб пропонувати привабливі умови для власників будівель, зацікавлювати їх вкладати кошти в ремонт будинків.

Опублікований звіт доступний для завантаження у форматі PDF англійською і польською мовами.

An analysis of financing schemes and their impact on the Polish renovation market made by Building Performance Institute Europe (BPIE).

An effective renovation strategy supported by proper financing schemes can solve vital environmental problems such as lowering CO2-emissions and improving air quality. However, although a large variety of financing mechanisms exists and a lot of funding will be available until 2020, not all measures seem to be effective.

In the first chapter, this report analyses the energy performance of the Polish building stock and the characteristics of the renovation market by presenting building stock data as well as an overview of the national renovation market. The six key renovation technologies and markets “envelope insulation”, “envelope prefabrication”, “windows”, “roofing”, “ventilation and heating” and “installation of hot water and central heating” are then presented in a overview that compares available technologies with modern solutions and technologies.

The second chapter focuses on financing schemes in Poland by providing an analysis of their impact on the renovation market as well as mapping the existing funding to building typologies. The key findings are summarised below.

In order for the Ambitious scenario to be realised:

  • Public funding for renovation needs to be increased, notably for single family houses;
  • Levels of gearing, i.e. proportion of funding from third parties such as building owners and other investors, need to be improved;
  • The focus should shift towards achieving comprehensive, deep renovations;
  • Sub-optimal measures such as low insulation thicknesses should not be permitted under publicly funded schemes;
  • Financial schemes need to be devised which offer an attractive and engaging way for building owners to invest in renovation.

For more information please refer to the report available for download below.

Leave a Reply