Спеціалізована виставка екології у промисловості INDUSTRIAL ECOLOGY 2016

International Trade Fair INDUSTRIAL ECOLOGY 2016 will be held on 8-10 November

Спеціалізована виставка екології у промисловості INDUSTRIAL ECOLOGY 2016

8-10 листопада 2016 «Міжнародний виставковий центр», за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України, проводитиме IV Спеціалізовану виставку екології у промисловості INDUSTRIAL ECOLOGY 2016.  

Основна мета виставки: впровадження новітніх науково-технічних природоохоронних досягнень на виробництві з метою забезпечення екологічної безпеки навколишнього природного середовища. Запрошуємо промислові та комерційні підприємства різних сфер діяльності поділитися своїми досягненнями та представити продукцію, відповідну таким тематичними напрямками:

• екологічний моніторинг та методики оцінки забруднення навколишнього природного середовища;
• системи очищення промислових викидів у повітря;
• поводження з твердими промисловими відходами та їх утилізація (технології, техніка та обладнання);
• переробка та утилізація полімерних відходів (техніка та обладнання);
• методи очищення та відновлення ґрунтів;
• технології звукоізоляції, боротьба з шумом та вібрацією;
• контроль за електромагнітними та радіаційними випромінюваннями;
• поводження з токсичними і радіологічними відходами;
• екологічно безпечні технології та виробництва.

У рамках виставки передбачено проведення конференцій, семінарів, «круглих столів» присвячених актуальним правовим, технічним та фінансовим питанням екологічної ситуації в Україні, міжнародному досвіду і співробітництву, а також перспективам розвитку технологій, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища.

Зокрема, відбудеться Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», метою якого є сприяння залученню інвестицій та інновацій, розробка рекомендацій для комплексного розв’язання муніципальних і регіональних проблем у сфері поводження з відходами.

Детальніше за посиланням: http://www.iec-expo.com.ua/en/ie2016/main-topics-ie2016.html

Місце проведення:
Україна, м. Київ, Міжнародний виставковий центр,
Броварський проспект, 15, станція метро “Лівобережна”
Контакти:
тел.: +380 44 201 11 54 (62)
e-mail: ecology@iec-expo.com.ua

Тематика виставки

Тематика виставки Екологія підприємства 2016

Екологічний моніторинг і методики оцінки забруднення навколишнього природного середовища:

– Системи контролю промислових викидів
– Аналітичне, лабораторне та контрольно-вимірювальне обладнання
– Комп’ютерні технології в розвитку екологічного моніторингу. ГІС технології та експертні системи
– Екологічний консалтинг, експертиза, аудит

Тематика виставки Екологія підприємства 2016

Системи очищення промислових викидів в повітря:

– Методи та обладнання, які використовуються для очищення викидів від аерозолів
– Очищення промислових викидів від пароподібних та газоподібних домішок
– Технології зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу
– Системи та засоби промислової вентиляції та кондиціювання

Тематика виставки Екологія підприємства 2016

Поводження з промисловими відходами та їх утилізація:

– Машини, матеріали та обладнання для збору, транспортування, зберігання та утилізації промислових відходів

– Поводження з небезпечними відходами
– Рециклінг відходів виробництва
– Природоохоронні технології при будівництві та експлуатації полігонів
– Технології рекультивації полігонів та хвостосховищ

Тематика виставки Екологія підприємства 2016

Переробка та утилізація полімерних відходів (техніка та обладнання):

– Вторинна переробка пластмас, поліетилену, пластику
– Утилізація відходів полімерного виробництва

Тематика виставки Екологія підприємства 2016

Методи очищення та відновлення ґрунтів:

– Оцінка ступеня забруднення ґрунтів шкідливими речовинами промислового походження

– Методи рекультивації ґрунтів, забруднених викидами промислових підприємств
– Технології, матеріали та обладнання для очищення ґрунтів виробничих територій
– Озеленення санітарно-захисних зон промислових підприємств

Тематика виставки Екологія підприємства 2016

Технології звукоізоляції, боротьба з шумом і вібрацією:

– Прилади для вимірювання шуму та вібрації на підприємстві
– Засоби та методи колективного захисту від шуму та вібрації
– Засоби індивідуального захисту від шуму та вібрації
– Звуко- і віброізоляційні матеріали

Тематика виставки Екологія підприємства 2016

Контроль за електромагнітними та раціаційними випромінюваннями:

– Прилади, апаратура та обладнання для виміру радіаційних та електромагнітних випромінювань
– Засоби та методи захисту від електромагнітних радіаційних випромінювань на виробництві
– Матеріали, що поглинають або відображають випромінювання
– Механізація та автоматизація технологічних процесів радіаційно-небезпечних об’єктів

Тематика виставки Екологія підприємства 2016

Промислова гідроізоляція та герметизація:

– Гідроізоляція підлог, стін, покрівель, огороджувальних конструкцій
– Механізми для виробництва гідроізоляційних робіт
– Гідроізоляційні матеріали та герметики

Тематика виставки Екологія підприємства 2016

Екологічно безпечні технології та виробництва:

– Технології, що знижують/виключають використання та утворення в виробничих процесах небезпечних речовин, матеріалів
– Вдосконалення технологій виробничих процесів та основного технологічного обладнання
– Створення замкнутих виробничих циклів, комбінування та кооперація виробництв
– Мінімізація відходів, безвідходні та маловідходні технології

Leave a Reply