Водопостачання та каналізація

У загальному енергоспоживанні в системах водопостачання та каналізації населених місць і виробничих об’єктів більше 90% складають насосні системи для природних, питних, виробничих і стічних вод, для подачі реагентів та повітря. У зв’язку з швидко зростаючими цінами на електрику, газ і нафту в усіх країнах гостро постають питання підвищення енергетичної ефективності систем водопостачання та каналізації, а також їх елементів.

Цим пояснюються посилення вимог міжнародних та Європейських норм (ISO і EN) як до енергоефективності, так і до якості насосного обладнання. Так, міжнародна асоціація європейських виробників насосів Europump ввела нову схвалену схему маркування насосів. В основі необхідності такого маркування лежав факт, що існують великі відмінності в енергоспоживанні і різного рівня технологічного розвитку на Сході і Заході Європи. Тільки 20% встановлених в країнах Європейського Союзу насосних систем були оптимізовані по споживаної енергії.

Кількість енергії і матеріалів, використовуваних насосної системою, залежать від виду насоса, виду установки і способу експлуатації системи. Ці фактори взаємопов’язані. Більше того, вони повинні бути ретельно підібрані один до одного, забезпечуючи протягом своєї роботи найменше споживання енергії, найменші експлуатаційні витрати, інші переваги.

Аналіз вартості життєвого циклу є інструментом, що дозволяє мінімізувати величину витрат, максимізувати енергоефективність насосних систем, а також знизити кількість викидів і сприяти збереженню природних ресурсів Основними складовими аналізу вартості життєвого циклу звичайно є: первісна вартість установки, витрати на електроенергію, експлуатаційні витрати, вартість ремонту і ін. Використовуючи як інструмент порівняння між можливим варіантом і альтернативним, аналіз вартості життєвого циклу дозволяє виявити найбільш ефективне щодо витрат проектне рішення в рамках наявних даних.

Діючі насосні системи надають більше можливостей для скорочення енерговитрат при аналізу вартості життєвого циклу в порівнянні з новими системами з двох причин. По-перше, в даний час база працюючих насосів більш ніж в 100 разів кількості встановлюваних нових щороку. По-друге, багато з існуючих систем мають насоси або засоби управління вже не задовольняють зміненим за час їх роботи умовам. Проведені дослідження показали, що збереження споживаної енергії насосами може становити більше, ніж 30%, шляхом змін в обладнанні або системі управління. Аналіз вартості життєвого циклу, як для нового обладнання, так і для модернізованого, вимагає оцінки варіантів альтернативних систем. Для більшості обладнання, вартість енергії та експлуатаційні витрати протягом життя обладнання перевершують інші складові вартості життєвого циклу. Тому важливо точно визначити поточну вартість енергії, очікуваний щорічний ріст цін на енергію протягом оцінюваного періоду, поряд з очікуваною вартістю технічного обслуговування і матеріалів.

Кількість споживаної енергії, матеріалів і устаткування систем водопостачання і каналізації залежать від типу насоса, виду установки, режимів роботи і способів експлуатації. Ці фактори взаємопов’язані і повинні бути ретельно підібрані один до одного, забезпечуючи протягом своєї роботи найменше споживання енергії та найменші експлуатаційні витрати, інші переваги. Первісна ціна придбання є малою частиною вартості життєвого циклу для широко застосовуваних насосів. Хоча вимоги по експлуатації можуть іноді переважити рішення щодо вартості енергії, проте все ще можна знайти оптимальне рішення. Правильне проектування насосної системи є найбільш важливим елементом мінімізації вартості життєвого циклу.