Міський транспорт

Транспорт – є великим джерелом забруднення атмосферного повітря в місті, тому необхідно розвивати ті види транспорту, які працюють на електриці. По-перше, такий транспорт екологічно чистіший у порівнянні з тим, що працює на пальному, по-друге, він менш енерговитратний. Підраховано, що сучасні електричка або трамвай споживають у чотири рази менше енергоресурсів у порівнянні з автотранспортом.

Важливим є також виділення окремої смуги для руху муніципального пасажирського транспорту, а також створення єдиної контрольованої мережі пасажирських перевезень в місті, що дасть змогу контролювати якість надання пасажирських послуг, економічну вигоду і екологічний вплив на зовнішнє природне середовище. Окрім смуги, необхідним є вдосконалення самої мережі перевезень, з урахуванням часу «пік», найбільш популярних і навантажених напрямків.

Рішенням енергоефективності міських перевезень, а також скорочення викидів СО2 ми бачимо створення інфраструктури велодоріжок у місті, що розвантажить міські дороги, покращить екологію та здоров’я мешканців міста.

Важливим кроком до економії не лише енергоносіїв, а й бюджетних коштів є налагодження власного виробництва електротранспорту, зокрема у Києві, Львові.

Муніципальний транспорт включає три рівні енергоефективності: ефективність транспортного засобу, ефективність транспортного руху та ефективність цілісної транспортної системи міста.

Ефективність транспортного засобу – це споживання мінімальної кількості енергії на автомобіле-кілометр за рахунок використання передових технологій і видів палива. Це переорієнтація попиту на більш ефективні види транспорту. Енергоефективність транспортної системи полягає в соціально-економічній організації міста та відповідно її інфраструктури, що зменшує попит на використання транспорту та скорочує потребу в дальньому і частому пересуванню на транспорті. Досвід доводить, що будівництво нових доріг призводить до оманливого ефекту простору та свободи пересування. При підвищенні комфорту доріг, до поїздок долучається більше і більше тих машин, що раніше не були активними. І з часом нові дороги стають так само заповнені, як і старі.

Тому питання енергоефективного транспорту є питанням, що потребує інтелектуальних (smart) рішень.

Муніципальний транспорт включає три рівні енергоефективності: ефективність транспортного засобу, ефективність транспортного руху та ефективність цілісної транспортної системи міста.

Ефективність транспортного засобу – це споживання мінімальної кількості енергії на автомобіле-кілометр за рахунок використання передових технологій і видів палива.

Ефективність транспортного руху – це переорієнтація попиту на більш ефективні види транспорту.

Енергоефективність транспортної системи полягає в соціально-економічній організації міста та відповідно її інфраструктури, що зменшує попит на використання транспорту та скорочує потребу в дальньому і частому пересуванню на транспорті. Досвід доводить, що будівництво нових доріг призводить до оманливого ефекту простору та свободи пересування. При підвищенні комфорту доріг, до поїздок долучається більше і більше тих машин, що раніше не були активними. І з часом нові дороги стають так само заповнені як і старі.

Використання природного газу в якості автомобільного палива має переваги у вигляді знижених викидів парникових газів та викидів, що впливають на якість повітря. Також у цій главі описані паливні системи та економічні показники і показники безпеки технології природного газу.

Природний газ у великих кількостях є у всьому світі; він є одним з найчистіших видів викопного палива. При використанні в якості автомобільного палива обсяг викидів парникових газів при спалюванні газу менше обсягів викидів при спалюванні бензину або дизельного палива; викиду твердих частинок, який має місце при використанні дизельного палива, немає зовсім. Природний газ може використовуватися для всіх класів транспортних засобів:

 • легкі транспортні засоби (включаючи мотоцикли, легкові автомобілі та мікроавтобуси);
 • транспортні засоби великої вантажопідйомності (вантажівки, автобуси і навіть кораблі й пороми).

Транспортні засоби, що працюють на природному газі (ТПГ), випускаються різними виробниками (приклад каталогу можна знайти на сайте106).

При порівнянні з традиційними дизельними або бензиновими транспортними засобами, автомобілі, що працюють на природному газі, володіють наступними перевагами:

 • Знижений рівень викидів парникових газів і окису азоту;
 • Відсутність викидів твердих частинок, що мають місце при використанні дизельного палива;
 • Природний газ може виходити з поновлюваних джерел, таких як биометан;
 • Зниження рівня шуму при роботі автомобілів на природному газі до 50%;
 • Низькі експлуатаційні витрати автомобілів, що працюють на природному газі;
 • Природний газ може використовуватися для всіх класів транспортних засобів до встановленої технологією;
 • Широко поширене наявність природного газу;
 • Велика безпека, ніж при використанні більшості видів рідкого палива.

Дані переваги є рушійною силою для збільшення кількості транспортних засобів, що працюють на природному газі, яке подвоїлася з 2005 по 2010 р За прогнозами Міжнародної асоціації по транспортним засобам, що працюють на природному газі (МАТПГ), до 2020 р число таких автомобілів збільшиться до 50 мільйонів.

Екологічні аспекти: в цілому, ТПГ є дуже чистими відносно погіршуючих якість повітря викидів, які можуть впливати на здоров’я людини. Вони включають пилоподібні речовини (ПВ), окис вуглецю (CO), оксиди азоту (NOx) і канцерогенні вуглеводні (HC). Майже нульові викиди пилоподібних речовин ТПГ являють собою особливу перевагу при заміні природним газом дизельного палива; зазвичай це стосується транспортних засобів великої вантажопідйомності.

Крім того, однопаливні ТПГ виділяють мало або зовсім не виділяють пари під час заправки і спалювання палива в двигунах. В автомобілях, що працюють на бензині, викиди парів палива становлять не менше 50% загальних викидів вуглеводнів.

При порівнянні з традиційними автомобілями, які працюють на дизельному паливі або бензині, викиди вихлопних газів автомобілями, які використовують природний газ, можуть знижуватися наступним образом113:

 • Викиди окису вуглецю (CO) з вихлопними газами можуть знижуватися на 70%;
 • Викиди неметанових органічних сполук (НОС) з вихлопними газами можуть знижуватися на 87%;
 • Викиди оксидів азоту (NOx) можуть знижуватися на 87%;
 • Викиди двоокису вуглецю (CO2) майже на 20% менше у порівнянні з викидами автомобілями, які працюють на бензині.

Парникові гази. Природний газ містить меншу кількість вуглецю на одиницю енергії, ніж будь-яке інше викопне паливо, тому він виділяє менше двоокису вуглецю (СО2) на кілометр пробігу ТПГ. Незважаючи на те, що ТПГ викидають метан – інший основний парниковий газ – будь-яке збільшення викидів метану компенсується значним зниженням викидів CO2, у порівнянні з іншими видами палива. Випробування ТПГ показали, що вони виділяють майже на 20% менше парникових газів в порівнянні з бензиновими автомобілями, і майже на 15% менше парникових газів, ніж автомобілі, що працюють на дизельному паливі.

Економічні аспекти. Вартість ТПГ зазвичай вище вартості традиційних автомобілів, але користувачі ТПГ мають перевагу у вигляді більш дешевого палива. Така ж тенденція зберігається для транспортних засобів, що працюють на інших видах альтернативного палива. Наприклад, ТПГ приблизно на 3000 євро дорожче бензинового автомобіля і на 800 євро дорожче автомобіля, що працює на дизельному топліве114. Однак витрати на паливо компенсують більш високу ціну ТПГ. Наприклад, при пробігу 20000 км на рік більш висока вартість ТПГ компенсується за 4 роки.

Заправні станції ТПГ є дорогими, і вони рентабельні, якщо на них заправляється відносно велику кількість автомобілів. Тому при виході на ринок ТПГ стикаються з класичною проблемою, коли постачальники палива неохоче будують заправні станції до тих пір, поки не з’явиться достатня кількість ТПГ, а користувачі не бажають купувати автомобілі до тих пір, поки не буде побудовано достатню кількість заправних станцій.

Аспекти безпеки. Балони для палива, які використовуються на ТПГ, набагато міцніше паливних баків для бензину. Конструкція балонів для палива ТПГ підлягає ряду випробувань на екстремальний вплив, які потрібні на державному рівні; вони піддаються впливу високої температури і тиску, збройової стрільби, зіткнень і пожежам. Паливні системи ТПГ є герметичними, що запобігає втрати через витоки і випарів. Навіть якщо в паливній системі ТПГ будуть з’являтися витоку, природний газ буде розсіюватися у повітрі, тому що він легше нього. Також він має вузький діапазон займистості, тобто при концентрації в повітрі приблизно менше 5% і більше 15% природний газ загорятися не буде. Висока температура займання і обмежений діапазон займистості роблять загоряння або горіння природного газу малоймовірним. Крім того, природний газ не є токсичним або корозійних, і він не забруднює ґрунтові води.