Геотермальна енергія

Згідно досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, технічно досяжний енергетичний потенціал геотермальної енергетики в перерахунку на умовне паливо складає 12 млн. т у.п. по Україні. В той час як весь технічно досяжний енергетичний потенціал по Україні відновлювальних джерел енергії в перерахунку на умовне паливо складає 93 млн. т у.п., що може забезпечити 46% потреб споживання енергії.

Геотермальна енергетика є досить перспективним джерелом енергії для України. Найбільш сприятливі умови для використання геотермальних вод існують у Закарпатті і в Криму, але навіть в цих районах використовується не більше 2 % потенціалу. Геотермальні води можуть бути використані для опалення та гарячого водопостачання. Перспективним напрямом також є спорудження ГеоТЕС, які є екологічно чистими і рентабельними з низькими термінами окупності (менше 5 років).

Під геотермальною енергетикою розуміють промислове отримання енергії, зокрема електроенергії, з гарячих джерел, термальних підземних вод. Основним джерелом цієї геотермальної енергії слугує постійний потік теплоти з розжарених надр, направлений до поверхні Землі. Земна кора отримує теплоту в результаті тертя ядра, радіоактивного розпаду елементів, хімічних реакцій. Розрізняють п’ять основних типів зон розподілу геотермальної енергії: нормальне поверхневе тепло Землі на глибині від декількох десятків до сотень метрів; гідротермальні системи, тобто резервуари гарячої або теплої води, у більшості випадків самовиливної; парогідротермальні системи – родовища пари і самовиливної пароводяної суміші; петрогеотермальні зони або теплота сухих гірничих порід; магма (нагріта до 1300°C розплавлені гірничі породи).

Проявленням геотермальної теплоти, що має практичне значення, є запаси гарячої води і пари в підземних резервуарах на відносно невеликих глибинах і гейзери, які виходять на поверхню. Основним показником придатності геотермальних джерел для використання є їх природна температура, за якою вони поділяються на низькотермальні води з температурою 40-70°С, середньотермальні з температурою 70-100°С, високотермальні води і пара з температурою 100–150°С, парогідротерми і флюїди з температурою вище від 150°С. Геотермальна енергія в низці країн (Угорщина, Ісландія, Італія, Мексика, Нова Зеландія, Росія, США, Японія) широко використовується для теплопостачання та вироблення електроенергії. Так, в Ісландії за рахунок геотермальної енергії забезпечується понад чверть вироблення електроенергії.