Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

EUBCE 2016: Європейська біоенергетична виставка і конференціяEUBCE 2016: European Biomass Conference and Exhibition

6 June 2016 - 9 June 2016

eubce2016-top


EUBCE 2016 – Європейська біоенергетична виставка і конференція, що з 1980 року виступає провідною міжнародною платформою для діалогу між інноваційним середовищем, індустрією, організаціями-регуляторами та бізнесом у сфері біоенергетики – пройде 6-9 червня 2016 року в Амстердамі, Нідерланди.

EUBCE 2016. Огляд

Конференція: провідна платформа для спеціалістів з біоенергетики

Європейська біоенергетична виставка і конференція (The European Biomass Conference and Exhibition, EUBCE) – це щорічна подія світового класу, яка з 1980 року відбувається у різних містах по всій Європі.

EUBCE охоплює всю сферу енергетики біомаси від ведення бізнесу до комунікації професійної спільноти, надаючи можливість представити і обговорити останні розробки та інновації з метою виробити єдине бачення, виховати єдині цінності біомаса-комьюніті та сприяти акселерації зростання.

EUBCE 2016 також організовує динамічну міжнародну виставку для компаній і науково-дослідних лабораторій, які зможуть продемонструвати свої новітні продукти та поєднати зусилля вчених, технологів і ключових гравців у провідних біоенергетичних галузях і організаціях.

EUBCE – це подія, завдяки якій члени біоенергетичної спільноти можуть отримати широку картину ситуації і тенденцій, що виникають в умовах сучасного ринку.

Конференція надає на високому рівні наукову програму і паралельні заходи, які привертають широке коло учасників: дослідників, інженерів, технологів, представників організацій зі стандартизації, фінансових інститутів, політиків та осіб, які приймають рішення.

Завдячуючи більш ніж 3500 авторам і співавторам, понад 1050 рефератів було представлено з 79 країн. Отримані реферати доповідей охоплюють увесь спектр знань і технологій біомаси.

Програма(PDF) Виставка Реєстрація

Офіційний веб-сайт: www.eubce.com


EUBCE 2016 (the European Biomass Conference and Exhibition), the leading international platform for dialogue between research, industry, policy and business of biomass, will be held on June 6-9, 2016 in Amsterdam, the Netherlands.

EUBCE 2016 abstract

Conference: a leading platform for the biomass specialists

The European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE) is a world class annual event which, since 1980, is held at different venues throughout Europe.

The EUBCE covers the entire value chain of biomass to conduct business, network, and to present and discuss the latest developments and innovations, the  vision is to educate the biomass community and to accelerate growth.

The EUBCE 2016 will host a dynamic international Exhibition for companies and research labs to showcase their latest products and bringing scientists, technologists and key players together with leading Biomass industries and organizations.

The EUBCE is the event in which the members of the bioenergy community can get a broad picture of the situation and trends emerging in today’s market.

The Conference provides a high-level scientific programme and parallel events which attract participants from a wide-ranging background: researchers, engineers, technologists, standards organisations, financial institutions, policy makers and decision makers.

Thanks to more than 3,500 authors and co-authors, 1050+ abstracts have been submitted from 79 countries; received abstracts cover the entire range of biomass knowledge and technologies.

Programme (PDF) Exhibition Registration

Official website: www.eubce.com

Details

Start:
6 June 2016
End:
9 June 2016
Event Categories:
,
Event Tags:
,
Website:
http://www.eubce.com/